Monthly Archives: February 2013

วิธีทำเค้กในหม้อหุงข้าว

การทำเค้กด้วยหม้อหุงข้าว

หลายคนอาจอยากจะทำเค้กด้วยตนเอง แต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างทำไห้ไม่สามารถทำได้ เช่น อาจจะไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีสถานทีี่ ไม่สะดวก เป็นต้น จึงขอเสนอวิธีทำเค้กแสนง่ายไม่จำเป็นจะต้องใช้เตาอบเครื่องใหญ่ๆก็สามารถทำเค้กแสนอร่อยได้เอง นั่นคือ การทำเค้กในหม้อหุงข้าว หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ หากไม่เชื่อเรามาลองทำดูกัน มาเลยจ้า

ส่วนผสม
1. แป้งบัตเตอร์เค้กสำเร็จรูป 200 กรัม
2. ไข่ไก่ 160 กรัม
3. น้ำ 20 กรัม
4. เนยสดละลาย 120 กรัม

วิธีทำ
1. ขั้นแรกเรามาละลายเนยก่อนด้วยไฟอ่อน พอเนยเริ่มละลายดีแล้วก็ยกลง

2. ตีเนยสดจนกระทั่งอ่อนตัว

3. แบ่งส่วนผสมของแป้งบัตเตอร์เค้ก น้ำ ไข่ ออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน

4. นำส่วนผสมส่วนแรกตีด้วยความเร็วปานกลางเป็นเวลา 5 นาที (ใช้ตระกร้อตีแทนเครื่องได้)

5. จากนั้นจึงนำส่วนผสมที่เหลือเทลงไปผสมใช้ความเร็วต่ำอีกประมาณ 3 นาที

6. เมื่อตีเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้

7. เทลงหม้อข้าวที่ทาเนยไว้

8. กดหุงที่ปุ่ม porridge /congee ประมาณ 40 นาที

9. เมื่อครบ 40 นาที บัตเตอร์เค้กก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างดังนี้


10. พอคว่ำหม้อออกมาก็เสร็จเรีบยร้อย

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัชชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๔ ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อไห้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัติน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศไห้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อไห้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาไช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับไห้มีสำนึกในคณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและไห้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิติความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบเพื่อไห้สมดุลและพร้อมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี